Beauty Care Angela

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden uiterlijke verzorgingsbranche:

Op leveringen zijn de Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche 

AV CZ/90 december 2009 van toepassing zoals gedeponeerd bij de ANBOS.


Annulering:

Indien u verhindert bent en uw afspraak moet annuleren, gelieve dit minimaal

24 uur voor de afspraak telefonisch door te geven.