top of page

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite

van Beauty Care Angela. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite

aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze

disclaimer.

Gebruik

Hoewel Beauty Care Angela tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt

Beauty Care Angela expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig

of actueel is. Beauty Care Angela garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

Intelectuele eigendomsrechten

Beauty Care Angela, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto's, grafisch materiaal en logo's).

Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken,

te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beauty Care Angela of rechtmatige toestemming van rechthebbende.

U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

bottom of page