top of page

PRIVACYVERKLARING

Beauty Care Angela respecteert in haar activiteiten uw privacy en wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Om deze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen heeft zij persoonsgegevens nodig.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty Care Angela verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Beauty Care Angela, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty Care Angela verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1.Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Angela Thissen, eigenaresse van Beauty Care Angela, Leukenstraat 7, 6099 AP Beegden, bereikbaar via beautycare.angela@gmail.com of telefonisch via 06-48635532.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Beauty Care Angela

Beauty Care Angela verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, eventueel postadres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens m.b.t. gezondheid via huiddiagnose/intakeformulier, eventueel voor- en na foto’s.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Beauty Care Angela verwerkt

Beauty Care Angela heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat Beauty Care Angela zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld heeft over een minderjarige, neem dan contact op via beautycare.angela@gmail.com, dan zal deze informatie verwijderd worden.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt.

Beauty Care Angela verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

- Om goederen en diensten te leveren

- Het monitoren van de voortgang van de behandeling

- Foto’s voor het gebruik op Social Media (onherkenbaar)

4. Bewaartermijnen

Beauty Care Angela verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty Care Angela en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar beautycare.angela@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

6. Afmelding e-mail berichtgeving

Beauty Care Angela gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailing is ten allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de mailing.

7. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Beauty Care Angela verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

9. Cookies, of vergelijkbare technieken

Beauty Care Angela gebruikt cookies en/of vergelijkbare technieken. Voor meer info hierover verwijst zij naar de host van de website: Vistaprint.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beauty Care Angela neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met beautycare.angela@gmail.com.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Beauty Care Angela kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

bottom of page